Over de Vrienden

Het Maison de repos Gaspard de Coligny, hierna te noemen Maison Gaspard,  opende zijn deuren in 1971. Het Maison draagt de naam van de hugenoot admiraal Gaspard de Coligny (afbeelding 1), de vader van Louise de Coligny (afbeelding 2), de vierde echtgenote van Willem de Zwijger.  De Coligny is omgebracht in de Bartholomeusnacht. In Parijs is nog een standbeeld van hem te bewonderen. Louise de Coligny, moeder van de latere stadhouder Prins Frederik-Hendrik,  wordt beschouwd als de grondlegster van de Waalse Kerk (Eglise Wallonne de La Haye) in Den Haag.

Maison Gaspard komt voort uit het Hospice Wallon, in de 18e eeuw opgericht door de Diaconie van de Waalse Kerk ten behoeve van de huisvesting van wezen en oude mannen en vrouwen (afbeelding 3).  Na de 2e WO is het toenmalige gebouw aan de Oranjebuitensingel (afbeelding 4) , waarin zich ook de Waalse school bevond, verkocht (en later gesloopt).  Wezen waren er nog nauwelijks, voor de opvang van oude mannen en vrouwen werd een Maison d’Accueil ingericht in de archipelbuurt en de Louise de Colignyschool bevindt zich nog altijd in het Bezuidenhout. Maison Gaspard werd gebouwd en gefinancierd met de opbrengst van het oude Hospice, en de verkoop van de Waalse Kerk in Voorburg. De bewoners van het Maison d’Accueil  konden naar Maison Gaspard (afbeelding 6) verhuizen.

Aanvankelijk was het merendeel van de bewoners lid van de Waalse Kerk en Franstalig. Het hugenotenkruis is nog steeds het beeldmerk (afbeelding 5). Toen een kinderloos echtpaar dat lid was van de Eglise Wallonne een groot bedrag aan het Maison wilde legateren, met de bepaling dat de opbrengst van het kapitaal moest worden aangewend om het leven van de bewoners van het Maison te veraangenamen, is daarvoor de Stichting Vrienden van het Maison Gaspard de Coligny in het leven geroepen.

Sindsdien komen de uitgaven van de extra activiteiten, zoals de 4 jaarlijkse diners, concerten, uitjes, busje, extra luxueuze inrichting van eetzaal (afbeelding 7) en tuin (afbeelding 9) , Sans Soucis, de huiskamer voor dementerenden (afbeelding 8) , geestelijke verzorging, kerst- en paasstukjes, voor rekening van de Vrienden. De Vrienden dragen dus financieel veel bij aan de sfeer in het Maison.

Jaarlijks wordt door de leiding van het tehuis een subsidie-aanvraag ingediend, waarna het bestuur van de Stichting beslist over de toekenning van bedragen. Ook de Cliëntenraad kan bij de stichting aankloppen. Het merendeel van de subsidie-aanvragen kan de stichting tot nu toe bekostigen, maar een aanvulling van het kapitaal is zeer welkom.