Bestuur

Bestuurssamenstelling:

Mevrouw F.A. Arnbak-d’Aulnis de Bourouill, voorzitter

Mevrouw M. Th. A. Duijm, secretaris

De Heer T.H. Schokking, penningmeester

De Heer J.W.M. Meijer, lid

De heer Chr. D. Rosenberg Polak, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben geen personen in dienst.