Doelstelling

De Stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny heeft tot doel het tot stand brengen dan wel ondersteunen van activiteiten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder religieuze, culturele en recreatieve activiteiten ten behoeve van instellingen van bejaardenzorg, speciaal voor zover die instellingen tot stand zijn gekomen door of met medewerking van de Waals Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage, zoals bijvoorbeeld Maison Gaspard de Coligny.
In de praktijk houdt de Vriendenstichting zich alleen bezig met Maison Gaspard.