Financiën

Hier is het beleidsplan voor 2023 en 2024 te vinden.

Stukken 2022

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.
Deze link gaat naar de jaarrekening van 2022.

Jaarverslag 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2021.
Deze link gaat naar het beleidsplan voor 2021-2022.

Jaarverslagen 2020

Klik hier om het jaarverslag van 2020 te downloaden.
Klik hier om het financiële jaarverslag van 2020 te downloaden.

Jaarverslag 2019

Klik hier om het jaarverslag van 2019 te downloaden.
Klik hier om de staat van baten en lasten in te zien.

Jaarverslag 2018

>> Klik hier om het jaarverslag van 2018 te downloaden.

Toelichting op het jaarverslag 2018

In 2018 is door de partners van het Fonds Gemene Rekening, t.w. Stichting Ons Thuis, Stichting Maison Gaspard de Coligny en Stichting De Residentie, besloten om dit op te heffen en de aandelen en de liquiditeiten/cash van de partners over te brengen naar de eigen rekeningen van de stichtingen van deze partners.

Daardoor geeft het overzicht van baten en lasten over 2018 slechts een gedeeltelijk beeld wat de inkomsten betreft. Tot mei van 2018 zijn de inkomsten nog afkomstig uit het Fonds Gemene Rekening en vindt men die dus niet terug bij de rekening van de Vriendenstichting Maison Gaspard de Coligny, terwijl de uitgaven aan het einde van dit jaar wel geheel drukken op de rekening van de Vriendenstichting.

In de afrekening van 2019 zal de staat van baten en lasten weer een evenwichtig beeld vertonen qua inkomsten en uitgaven.


Giften en legaten

De Stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny heeft de ANBI-status. (ANBI nr 8102.69.193). Uw gift is derhalve aftrekbaar voor de belastingen. U kunt hiervoor gebruik maken van bankrekening NL73ABNA 0556 6134 73 ten name van de Stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny te Den Haag.  Natuurlijk kunt u de Vrienden ook gedurende een langere periode steunen. U dient dan tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar te schenken en dit vast te leggen in een notariële akte. Ook dan is uw gift fiscaal aftrekbaar. 

Jaa